Villa Belmonte


Mevr. Candida Colaco Belmonte

Villa Belmonte’ draagt haar naam daar Mevr. Candida Colaco Belmonte na haar overlijden een substantiële financiële schenking heeft gedaan aan Stichting Het Fonds voor Weduwen en Wezen van leden kunstenaars der Maatschappij Arti et Amicitiae. Candida Colaco Belmonte heeft jaren zitting gehad in het bestuur van Het WW-Fonds, zij heeft zich met veel betrokkenheid en energie ingezet voor het fonds en voor het behandelen van de aanvragen en toekenningen van de giften aan haar vakbroeders, de leden kunstenaars van Arti et Amicitiae.

Die Arti-leden-kunstenaars, welk voor een periode het moeilijk hebben en geen beroep meer kunnen doen op een sociaal vangnet juist die vakbroeders konden op haar rekenen. Candida was een kunstenaar die verenigde, zij vond het belangrijk dat een ieder elkaar helpt in tijden van moeilijkheden en nood. Een persoon die het hart op de juiste plaats had zitten. Als dankbetuiging voor haar inzet voor het WWFonds en de financiële gift is het huidige bestuur ertoe over gegaan om haar te eren met het vernoemen van de WWFonds bungalow naar haar: ‘Villa Belmonte’

Vakantiebungalow


Beleggings, rendement- en gebruiksobject

Huis, Witte Menweg 4a-41 te Geesbrug is eind 2016 door Stichting Het Fonds voor Weduwen en Wezen van leden kunstenaars der Maatschappij Arti et Amicitiae aangeschaft als beleggings-, rendement- en als gebruikersobject. Tevens is het bestuur van het WWFonds ertoe over gegaan 

om deze bungalow aan te schaffen om daarmee enigszins in de geest van de naamverleenster te handelen. En om haar financiële schenking aan het WWFonds goed te besteden om deze investering mede ten goede te laten komen voor de leden-kunstenaars van Arti et Amicitiae.